ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ

Modern technology has become a total phenomenon for civilization, the defining force of a new social order in which efficiency is no longer an option but a necessity imposed on all human activity.

Latest ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ News

ಪೆಗಾಸಸ್ ವಿಚಾರಣೆ: ಕೇಂದ್ರವು ತನಿಖೆಗೆ ಸಹಕರಿಸಲಿಲ್ಲ: ಸುಪ್ರೀಂ ಕೋರ್ಟ್

ತಾಂತ್ರಿಕ ಸಮಿತಿಯು ಪರೀಕ್ಷಿಸಿದ 29 ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ 5 ಫೋನ್‌ಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ರೀತಿಯ ಮಾಲ್‌ವೇರ್‌ಗಳನ್ನು ಎಸ್‌ಸಿ ನೇಮಿಸಿದ

News Desk News Desk