Tag: Kandlur

ಜಾಮಿಯಾ ಝಿಯಾ ಉಲ್ ಉಲೂಮ್, ಕಂಡ್ಲೂರಿನಲ್ಲಿ 76 ನೇ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ದಿನಾಚರಣೆ

ಕಂಡ್ಲೂರಿನಜಾಮಿಯಾ ಝಿಯಾ ಉಲ್ ಉಲೂಮ್ ನಲ್ಲಿ 76 ನೇ ಸ್ವತಂತ್ರ ದಿನಾಚರಣೆ ಆಚರಿಸಲಾಯಿತು.

News Desk News Desk
adbanner