Tag: RBI

ಪ್ರತಿ UPI ಪಾವತಿಗಳ ಮೇಲೆ ಶುಲ್ಕ : RBI ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ

ನೀವು ಪ್ರತಿ ಪಾವತಿಗೆ UPI ಬಳಸಿದರೆ, ಜಾಗರೂಕರಾಗಿರಿ. UPI ಮೂಲಕ ಮಾಡಿದ ಹಣದ ಪ್ರತಿ ವಹಿವಾಟಿಗೆ

News Desk News Desk
adbanner