Tag: Shimoga

ಹರ್ಷನ ಬೈಕ್ ನ್ನ ಹಿಂದೂ ಧರ್ಮದ ರಥವನ್ನಾಗಿಸಲು ಚೈತ್ರ ಕುಂದಾಪುರ ಕರೆ

ಈ ಬೈಕ್ ಬಗ್ಗೆ ಹಿಂದೂ ಕಾರ್ಯಕರ್ತೆ ತಮ್ಮ ಭಾಷಣದಲ್ಲೂ ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಧರ್ಮ ದೇಶ ಎನ್ನುವರಿಗೆ ಇಂತಹ

News Desk News Desk
adbanner